Vragenlijst

Hierbij de vragenlijst die wij u zouden willen voorleggen en die we integraal op onze website zullen publiceren.
Zie ook de tekst van Dirk Van Damme.

1. Zijn er sinds de hoorzittingen van 2004 door het Vlaams Parlement al initiatieven genomen die de toen besproken problematiek ten goede zijn gekomen? Of is alles dode letter gebleven?

2. Hoe staat uw partij nu tegenover een neutrale ombudsdienst voor alle onderwijsnetten?

3. Zou deze ombudsdienst het best onder de vleugels van de huidige Vlaamse Ombudsdienst worden opgericht?

3. Welk zijn uw eventuele voorstellen i.v.m. de neutrale ombudsdienst?

4. Vindt u de huidige opleiding van directeurs toereikend?

5. Hoe zou u de groeiende agressie en geweld in het onderwijs aanpakken?

Het ANTIPESTTEAM


Hier vindt u de antwoorden van:

C.O.V.