Vlaams Parlement

Vlaams Parlement


Belangrijk bericht aan onze Vlaamse politici !


Het ANTIPESTTEAM is een a-politieke, maar zeker geen anti-politieke, actiegroep. Wij zijn dan ook – over de partijgrenzen heen - ontzettend veel dank verschuldigd aan al onze Vlaamse parlementsleden e.a. Vlaamse politici die ondermeer hetzij door hun interpellaties of hetzij door het stellen van parlementaire vragen samen met het ‘anti-pest-TEAM-op-school’ en andere actiegroepen ijveren voor een humaner, aangenamer, pestvrij en geweldloos Vlaams onderwijs.

Met zeer veel genoegen willen we de door onze Vlaamse parlementsleden e.a. Vlaamse politici gehouden interpellaties of de door onze volksvertegenwoordigers gestelde parlementaire vragen en de antwoorden hierop i.v.m. pesterijen, geweld, machtsmisbruik, wantoestanden, … in Vlaamse scholen op onze druk bezochte website plaatsen.

Bezorg ons alvast de door u gestelde parlementaire vragen of interpellaties i.v.m. pesterijen, geweld, machtsmisbruik, wantoestanden, … in Vlaamse scholen of contacteer ons op volgend e-mailadres: antipestteam@telenet.be

Nogmaals hartelijk bedankt, namens de tientallen leden en sympathisanten en het voltallige bestuur van het APT