Sponsors

Steun het antipestteam


Geachte mevrouw, mijnheer,

Met onze a-politieke actiegroep ‘het anti-pest-TEAM-op-school’ ijveren wij VOOR de oprichting van een neutrale ombudsdienst of onafhankelijk meldpunt TEGEN pesterijen, geweld, discriminatie, racisme, antisemitisme, machtsmisbruik, e.a. wantoestanden in ALLE Vlaamse scholen.

Een meldpunt zoals dat werd opgericht bij ‘De Post’ na de zelfdoding van David Van Gysel.

Deze netoverschrijdende ombudsdienst voor het onderwijs moet ten dienste staan van ALLE leerlingen, studenten, ouders, leerkrachten en andere personeelsleden in ALLE scholen van het Vlaamse onderwijs.

Allicht krijgt u vele aanvragen tot sponsoring. Zoals u echter ziet zijn wij een actiegroep bestaande uit vrijwilligers met het nobele doel om het pesten van leerlingen, leerkrachten, enz. te voorkomen. Al deze betrachtingen kosten echter handenvol geld: T-shirts, website, telefoonkosten, huur zaal, …

Van sympathisanten willen we graag de naam, het adres en eventueel de handelsactiviteit van uw firma het ganse jaar door op onze druk bezochte website plaatsen.
Kleine bedragen worden door onze actiegroep in dank aanvaard, want vele kleintjes maken één groot.

Grote sponsors krijgen het logo van hun bedrijf op onze website geplaatst, maar ook op onze mogelijke andere uitgaven.

Hopende op uw steun danken wij u reeds van ganser harte bij voorbaat.

Inlichtingen antipestteam@telenet.be

Met oprechte hoogachting en vriendelijke groeten,

het ANTIPESTTEAM
  


Onze sponsors


Neutr-on / Vakbond


 


Wij danken al onze sponsors!