Links

Links


Wij verwijzen naar deze websites waar je nog talrijke nuttige links kan vinden in verband met geweld, pesterijen en ander grensoverschrijdend gedrag.


www.neutr-on.be
Neutr-On, de neutrale vakbond.
De enige vakbond die haar leden echt helpt.


http://users.pandora.be/clubje/index1.html
website van "het clubje"http://www.pestenisgeenkinderspel.be/

www.limits.be
website van de vzw Limits

www.pesten.net
website van Bob van der Meer (Nl) met allerhande informatie over pesten op het werk + uitgebreide literatuurlijst

www.Leymann.se/
website van Heinz Leymann met uitgebreide informatie over mobbing

www.meta.fgov.be/
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: reglementering, publicaties...

www.sensoa.be
informatie over seksueel misbruik en geweldwww.sjn.nl/pesten/
uitgebreide informatie over pesten bij kinderen

VLOD

welzijn op het werk

http://www.seneca.be/users/seneca/beschermschema.html


www.weerbaar.info


www.jeugdenvrede.be
didactisch materiaal rond pesten op school


http://www.zinloosgeweld.nl/


www.jip.org/lan/docs/school_pesten.html
informatie over pesten bij jongeren


www.klasse.be/dossier/pesten
dossier over pesten op school


www.klasse.be/archieven
website met tal van artikels omtrent pesten en ongewenst seksueel gedrag op school


www.hbkopzoek.be
website van Hoogbegaafde Kinderen op Zoek


surf.to/bekina
website van vzw Bekina: werkgroep voor ouders en opvoeders van hoogbegaafde kinderen en adolescenten


surf.to/hommeles
website van HOMMELES: Vlaamse holebileerkrachten/leerlingen in het onderwijs


www.huisvanan.org
website van de vzw Huis van An (zie ook bij nuttige adressen)


http://aptjongeren.wordpress.com/