Hoe lid worden?

Door lid te worden:

  • maakt U onze vereniging sterker om onze doelstellingen te verwezenlijken
  • vindt u steun bij onze talloze leden met dezelfde ervaringen
  • ontvangt U regelmatig onze berichten

Sympathisanten die lid willen worden moeten uiteraard akkoord gaan met onze statuten en doelstellingen en daarbij bereid zijn onze intentieverklaring te ondertekenen samen met volgende verklaring :

" Wij zullen als lid van het "antipestteam" er volledig mee akkoord gaan dat zij die onze actiegroep of de Vlaamse Ombudsdienst voor het onderwijs en het bedrijfsleven, op gelijke welke wijze zouden misleiden of misbruiken, - door bijvoorbeeld valse verklaringen af te leggen, - of door bijvoorbeeld nepdossiers aan te bieden, enz. ernstig gesanctioneerd zullen worden.

Valse verklaringen en valsheid in geschrifte, enz. zijn misdrijven.

Hoe kunt u lid worden?

U kunt gratis lid worden door lid te worden van Neutr-On, zie www.neutr-on.be of door een vrije gift.

Schrijf in


Wet op de Privacy.

Alleen als u lid wordt van onze vereniging worden uw persoonsgegevens opgenomen in ons ledenbestand. Ze zijn bestemd voor de interne organisatie van onze vereniging. Andere gegevens dan uw adres worden niet bijgehouden. Je gegevens zullen zeker niet aan derden doorgegeven worden zonder uitdrukkelijke toelating. Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en schrapping van je gegevens.

Het ANTIPESTTEAM