Extra boeken

Extra boeken


Bruynooghe, R. e.a., Geweld, ongewenste intimiteiten en pesterijen op het werk. Een beschrijving van klachten en strategieën om ermee om te gaan, Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek, 1996.

Capelle, P. van de, 'Pesten, een tweezijdig conflict? Het belang van de middengroep bij pesten', niet-gepubliceerde licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1997.

Einersen S., Rakness B. en Matthiesen S., 'Bullying and Harassment at work and their relationship to work environment quality: An exploratory study' in European Work and Organizational Psychologist, p. 381-401, Taylor & Francis Ltd, Erlbaum (VK), jg. 4, 1996, nr. 4.

Emmerechts, S., Pesten, wat doen we eraan?, Uitgeverij Icarus, Antwerpen, 1999.

Emmerechts, S., Mobbing of pesten op het werk, Uitgeverij Manteau, Antwerpen, 2001.

Garcia A., Opdebeeck S., e.a., 'Geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag', Synthese van het onderzoek over de kenmerken en de gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Brussel, april 2003.

Hermans, S., Thesis 'Preventie van pesten op het werk', VUB, Brussel, 2002.

Hirigoyen, M., Le harcèlement moral: Ia violence perverse au quotidien, Syros, Parijs, 1998.

Leymann, H. & Kornbluh, H., Socialization and Learning at Work. A new approach to the Learning Process in the Work- place and Society, Gower Publishing, Avebury (VK), 1989.

Leymann, H., Mobbing and psychological terror at work- places. Violence and Victims, Taylor & Francis Ltd, 5 (2), Erlhaum NK). 1002.

Leymann, H., Mobbing, Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann, Rowahlt Taschenbuch Verlag Gmbh, Reinbeck bei Hamburg, 1994.

Leymann, H., La persécution au travail, Edition du Seuil, Parijs, 1996.

Leymann, H., 'The Content and Development of Mobbing', in Mobbing and Victimization at Work. A Special Issue of The European journal of Work and Organizational Psychology 2, Zapf & Leymann (Eds.), Taylor & Francis Ltd, p. 167-179, Erlbaum (VK), 1996.

Lievens, S. e.a., 'Pesten. Niet alleen een kinderzaak',
Werk en welzijn, p. 8-12, jg. 7, 1999, nr. 5.

Meer, B. van der, Pesten op het werk, Van Gorcum, Assen, 1997.

Pepermans, R. & D'Haene, I., 'Hoe eenvoudig is pesten ?', referaat gehouden op studiedag 'Pesterijen op het werk en respectvol gedrag' (ministerie van Financiën), Vrije Universiteit Brussel, februari-maart 2002.

Rasquin, Y., 'Mobbing: een arbeidsgeneesheer aan het woord',
in Werk en welzijn, 2, p. 17-18,2001.

Roediger, H. e.a., Psychologie. Een inleiding, Academia Press, Gent, 2001.

Schockaert, C., 'Mobbing: psychologische oorlogsvoering op de werkplaats',
niet-gepubliceerde scriptie, Katholieke Vlaamse Hogeschool Antwerpen, 1999.

Vartia, M., 'The sources of Bullying', in European journal of Work and Organizational Psychology, p. 203-214, Department of Psychology, Anta (Finland), 1996.

Verschuere, P., 'Een verkennend onderzoek naar psychisch geweld toegepast op stalking en mobbing', niet-gepubliceerde licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 2001.

Waes, M., Interview met Sonja Emmerechts, auteur van het boek Mobbing of pesten op het werk, in Raak, 2001.

Eggen, B., Jagt, N., Jans J., Sluiter, S., Wortman, O. (1995).
Methodiek Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening, een inleiding.


Klungers, T. (1999).
Van Pesten naar een Wijgevoel, iedereen heeft recht op een
respectvolle behandeling!
Weesp: Posicom.
Meer, B. van der (1993).
Kinderen en Pesten, wat volwassenen ervan moeten weten en
eraan kunnen doen
. Utrecht: Kosmos Z&K Uitgevers B.V.
Meer, B. van der (1999). Pesten op School, overzicht van artikelen. Utrecht: Algemeen
Pedagogisch Studiecentrum.

Meer, B. van der (1988). De Zondebok in de Klas. ‘s-Hertogenbosch: Katholiek
Pedagogisch Centrum; Nijmegen: Berkhout Nijmegen.

Projectgroep Beroepsvraagstukken Maatschappelijk Werk (1995).
Beroepsprofiel van de
Maatschappelijk Werker.
Utrecht:

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers.

Olweus, D. (1992).
Treiteren op School, omgaan met pestkoppen en zondebokken in de
klas.
Amersfoort: College Uitgevers.

Riet, N. van, Wouters, H. (1997).
Case Management, een leer- werkboek over de
organisatie en coördinatie van zorg-, hulp-, en dienstverlening
. Assen: Van
Gorcum & Comp. B.V.

Scalongne, N. (1999).
Schoolmaatschappelijk Werk, school en ouders in het primair
onderwijs
. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vugt, J. van, Koster, A. (1992). Uit een Goed Nest, klasseverschillen en hulpverlening.
Eindhoven: Uitgeverij De Els.

Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1974).
De Pragmatische Aspecten van de
Menselijke Communicatie
. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Wouw, J. van de (1994).
Handboek School Gericht Maatschappelijk Werk, beschrijving
van werkwijzen en resultaten van het project school gericht maatschappelijk werk.