Antipestteam

Het Nieuwsblad 30 augustus 2004

ANTWERPEN - Het ,,anti-pest-team-op-school'' heeft in minder dan een maand tijd 22.222 handtekeningen verzameld tegen onder meer geweld, pesterijen, discriminatie, racisme, machtsmisbruik en antisemitisme in Vlaamse scholen. Het comité wil zo voor de derde maal een hoorzitting rond het thema op de agenda van het Vlaams Parlement te krijgen.

Naast de petitieactie organiseert het anti-pest-team een grootscheepse enquête rond geweld, pesterijen, agressie, racisme, antisemitisme, discriminatie, wantoestanden en machtsmisbruik in het Vlaams onderwijs en doet het binnenkort de scholen aan met een vragenlijst rond het ,,pest-detectie-plan". Samen met enkele preventieadviseurs van de actiegroep en met de hulp van enkele andere binnen- en buitenlandse deskundigen, heeft het anti-pest-team op basis van getuigenissen al een lijst met pro-actieve maatregelen opgesteld. Wat het pest-detectie-plan betreft, zal iedere school naar gelang de noden aangepast advies krijgen.

 Anti-pest-team-op-school verzamelt 22.222 handtekeningen tegen pesten

Gazet van Antwerpen 31 augustus 2004

Het "anti-pest-team-op-school" heeft in minder dan een maand tijd 22.222 handtekeningen verzameld tegen onder meer geweld, pesterijen, discriminatie, racisme, machtsmisbruik en antisemitisme in Vlaamse scholen. Bedoeling is zo voor de derde maal een hoorzitting rond het thema op de agenda van het Vlaams Parlement te krijgen. Daarnaast lanceerde het team een eigen website.

Op de website is allerlei informatie over de actiegroep terug te vinden. Eén van de links verwijst naar de hoorzittingen in het Vlaams Parlement. Er vonden al twee hoorzittingen plaats. De actiegroep deed toen een oproep om te komen tot een juridische ombudsdienst en vroeg dat een parlementaire onderzoekscommissie een 30-tal dossiers zou onderzoeken.

Na de verkiezingen van 13 juni besloot het anti-pest-team voor een tweede keer een massale petitieactie te starten om de nieuw verkozen parlementsleden wakker te schudden. Daarnaast hoopt de actiegroep met de 22.222 handtekeningen een derde hoorzitting af te dwingen. De eisen zijn dezelfde gebleven.

Naast de petitieactie organiseert het anti-pest-team een grootscheepse enquête rond geweld, pesterijen, agressie, racisme, antisemitisme, discriminatie, wantoestanden en machtsmisbruik in het Vlaams onderwijs en doet het binnenkort de scholen aan met een vragenlijst rond het "pest-detectie-plan". Samen met enkele preventieadviseurs van de actiegroep en met de hulp van enkele andere binnen- en buitenlandse deskundigen heeft het anti-pest-team op basis van getuigenissen al een lijst met pro-actieve maatregelen opgesteld. Wat het pest-detectie-plan betreft zal iedere school naar gelang de noden aangepast advies krijgen.

 
22.222 handtekeningen tegen pesten op school.

De Standaard d.d. 31 augustus 2004


Het anti-pest-TEAM-op-school heeft in minder dan een maand tijd 22.222 handtekeningen verzameld tegen geweld, pesterijen, discriminatie, racisme, machtsmisbruik en antisemitisme in Vlaamse scholen. De bedoeling is om op die manier voor de derde maal een hoorzitting rond het thema op de agenda van het Vlaams Parlement te krijgen.
Daarnaast lanceerde het team een eigen website, liet medeoprichter Marc Van Roosbroeck weten.
Op de website is allerlei informatie over de actiegroep te vinden. Een van de links verwijst naar de hoorzittingen in het Vlaams Parlement. Er vonden al twee hoorzittingen plaats rond het thema. De actiegroep deed toen een oproep om te komen tot een juridische ombudsdienst en vroeg dat een parlementaire onderzoekscommissie een dertigtal dossiers zou onderzoeken.
Verkiezingen.
Na de verkiezingen van 13 juni besloot het anti-pest-team voor een tweede keer een massale petitieactie te starten om de nieuw verkozen parlementsleden wakker te schudden.
Daarnaast hoopt de actiegroep met de 22.222 handtekeningen een derde hoorzitting af te dwingen. De eisen zijn dezelfde gebleven.
Naast de petitieactie organiseert het anti-pest-team een grootscheepse enquête rond geweld, pesterijen, agressie, racisme, antisemitisme, discriminatie, wantoestanden en machtsmisbruik in het Vlaams onderwijs en doet het binnenkort de scholen aan rond het 'pest-detectie-plan'.
Samen met enkele preventieadviseurs van de actiegroep en met de hulp van enkele andere binnen- en buitenlandse deskundigen heeft het anti-pest-team op basis van getuigenissen al een lijst met pro-actieve maatregelen opgesteld.
Wat het pest-detectie-plan betreft, zal iedere school naar gelang van de noden aangepast advies krijgen. 


Gepeste leerlingen en leraars dwingen nieuwe hoorzitting af.

Het Belang van Limburg d.d. 31 augustus 2004


Het anti-pest-TEAM-op-school is erin geslaagd om voor de tweede keer meer dan 22.000 handtekeningen te verzamelen. Hiermee kan het opnieuw een hoorzitting in het Vlaams parlement afdwingen. Het anti-pest-TEAM-op-school bestaat uit tientallen ouders van gepeste en/of gediscrimineerde leerlingen, gepeste en/of uitgerangeerde leerkrachten en andere personeelsleden uit het Vlaamse onderwijs. Zij hebben de handen in elkaar geslagen om aandacht te vragen voor ernstige problemen en dramatische toestanden waarmee het onderwijs in Vlaanderen te kampen heeft. "De hoofddoestelling van onze actiegroep is om via een nieuwe hoorzitting te zorgen voor een neutrale ombudsdienst met verregaande onderzoeksbevoegdheid. Bovendien vragen we dat een perlementaire onderzoekscommissie of een extern auditbureau een dertigtal schrijnende dossiers onderzoekt" vertelt voorzitter Marc Van Roosbroeck. 


Antipestteam vraagt klachtenlijn tegen pesten op school.

De Morgen d.d. 31 augustus 2004


Het antipestteam, een actiegroep voor leerkrachten, ouders en leerlingen, wil een ombudsdienst en een gratis telefoonnummer waar mensen uit het onderwijs en kinderen klachten tegen pesters kunnen laten onderzoeken. Het vraagt ook een hoorzitting in het Vlaams Parlement over beleidsvorming over pesten op school. 


Gepeste leraars vragen nieuwe hoorzitting.

Gazet van Antwerpen, d.d. 31 augustus 2004
(editie Mechelen-Lier)


Het anti-pest-TEAM-op-school is erin geslaagd om voor de tweede keer meer dan 22.000 handtekeningen te verzamelen. Hiermee kan het opnieuw een hoorzitting in het Vlaams parlement afdwingen.
Het anti-pest-TEAM-op-school bestaat uit tientallen ouders van gepeste en/of gediscrimineerde leerlingen, uit gepeste en/of uitgerangeerde leerkrachten en uit andere personeelsleden uit het Vlaams onderwijs. Zij hebben de handen in elkaar geslagen om aandacht te vragen voor ernstige problemen en dramatische toestanden in het onderwijs.
"De hoofddoelstelling is om via een nieuwe hoorzitting te zorgen voor een neutrale ombudsdienst. Die moet verregaande onderzoeksbevoegdheid voor alle Vlaamse onderwijsnetten en voor alle personeelleden, leerlingen en ouders krijgen. Bovendien vragen we dat een parlementaire onderzoekscommissie of een extern auditbureau een dertigtal schrijnende dossiers onderzoekt" zegt voorzitter Marc Van Roosbroeck. Hij is een Lierse onderwijzer die naar eigen zeggen door zijn directie werd weggepest.
"Dat zo'n ombudsdienst echt nodig is, blijkt uit de verhalen die blijven toestromen", aldus Van Roosbroeck. "Zo is er het verhaal van een vastbenoemde leerkracht die in zijn school in Turnhout gedurende twee jaar werd gepest. Hij kon alleen zijn dossier inkijken als hij hiervoor 60 euro aan zijn directie betaalde. Een onderhoud met de algemeen directeur kost hem 80 euro per uur. Een ander schrijnend verhaal is dat van een jonge vastbenoemde lerares in een Mechelse school. Na de zoveelste brutale uitval van haar directeur kreeg ze een astma-aanval en belandde ze vier dagen in een kunstmatige coma."
Het Belang van Limburg van 06 augustus 2004

Grote enquête over geweld en pestgedrag
.

BRUSSEL - Het antipestteam organiseert een grootscheepse enquête in verband met geweld en pestgedrag in Vlaamse scholen. De actiegroep vraagt aandacht voor ernstige problemen en dramatische toestanden waarmee het onderwijs in Vlaanderen te kampen heeft. Het team hoopt in een zo kort mogelijke periode minstens 2.500 personen te bereiken, maar nog liefst een veelvoud daarvan. Anonimiteit en privacy worden gegarandeerd.
Het resultaat van deze enquête zal weldra op de website te vinden zijn onder de rubriek 'actueel'. Geïnteresseerden kunnen surfen naar: www.antipestteam.be. 


In ‘Het Nieuwsblad / De Gentenaar’ d.d. 17 juli 2004 verscheen volgend artikel:

“Actiegroep tegen pesten en geweld op school.

Het anti-pest-TEAM-op-school’ zamelt nu zondag 18 juli 2004 tijdens de Gentse Feesten handtekeningen in tegen pesterijen, geweld, racisme en discriminatie in Vlaamse scholen. De vereniging wil in Gent de 22.222 ste handtekening inzamelen. De actiegroep bestaat uit leerkrachten, ouders van leerlingen, studenten en preventieadviseurs en ijvert voor de oprichting van een Vlaamse ombudsdienst voor alle Vlaamse onderwijsnetten. Een aantal incidenten in scholen tijdens het afgelopen schooljaar waarbij een in het Cedo in Gent, is de rechtstreekse aanleiding voor de petitieactie. Het anti-pest-TEAM-op-school’ verzamelde eerder handtekeningen op Rock Werchter.”

  


Gepeste leerkrachten willen gehoor vinden.

Gazet van Antwerpen d.d. 25 april 2002


Lier

Een groep leerkrachten die, naar eigen zeggen, gepest werden door hun directie of inspectie, eist de oprichting van een ombudsdienst. In het najaar verschijnt een boek met getuigenissen over pesterijen in het Vlaamse onderwijs.

“Leerkrachten met klachten kunnen nu, afhankelijk van het net waarin ze lesgeven, enkel terecht bij de arbeidsrechtbank of de Raad van State. Voor velen is dat een te grote stap om te nemen. Daarom vragen wij de oprichting van een ombudsdienst. Die moet naar gepeste leerkrachten luisteren en de gevallen op hun ernst filteren. Een neutrale commissie moet dan een onderzoek instellen”.

Vanderpoorten overweegt ombudsdienst onderwijs

Brussel – Leerkrachten met vragen of problemen kunnen volgens minister Marleen Vanderpoorten terecht bij de ombudsdienst van de Vlaamse Gemeenschap.

“Om die reden is er nooit een afzonderlijke ombudsdienst voor het onderwijs opgericht. Omdat ik echter wel meer vragen voor zo’n eigen ombudsdienst krijg, ook van ouders, neem ik de oprichting ervan opnieuw in overweging”, aldus de minister.